De 9de editie van de Week van de Valpreventie gaat door van 20 tot en met 26 april 2020.

Behandelingen in de psychiatrie hebben de naam niet zo goed te werken. Onterecht, want onderzoek toont dat behandelingen in de psychiatrie gemiddeld even goed werken als die in de algemene geneeskunde: zwak tot matig. De laatste jaren zoekt men dan ook naar manieren om de effectiviteit van behandelingen te verhogen.

Familiegroep dementie Geel met thema 'Dementie en het dagelijks leven'.

Dat alcoholmisbruik reeds lang een groot probleem is in de maatschappij hoeft geen betoog. Als je weet dat er in de wereld ongeveer 3 miljoen overlijdens per jaar zijn door alcoholmisbruik, is het (na hartziekten en kanker) een belangrijke doodsoorzaak.

Mantelzorgcafé met thema 'Persoonsverandering bij een zorgbehoevende'.

Elke hulpverlener worstelt soms met cliënten die niet lijken te willen veranderen, al is hun gedrag schadelijk voor henzelf of anderen uit de omgeving.

 

Familiegroep dementie Geel met thema 'Zorgen vanuit kracht, handvaten om energie te halen uit de zorgsituatie'.

Mantelzorgcafé met informatie over thuiszorgdiensten en opvangmogelijkheden.

Gamen is een thema dat de laatste jaren sterk aan populariteit wint. Voor de grootste groep jongeren is dit een aangename manier om vrije tijd in te vullen. Er is echter ook een groep die door (te) veel te gamen in de problemen komt.

Heb je het gevoel jezelf voorbij te lopen? Denk je vaak “wanneer moet ik dát nog doen…”? Ben je aan het einde van de dag uitgeput, maar kan je moeilijk tot rust komen

Mantelzorgcafé met thema 'EHBO bij levensbedreigende situaties'.

Het bezoekerscentrum Pas-sage kreeg onderdak in 2 historische gebouwen aan de Dokter Sanodreef te Geel. Op een attractieve manier krijgen bezoekers meer informatie over het verleden, het heden en de toekomst van de psychiatrische zorg in Geel.

Interactieve ALS-opleidingsdag voor professionele zorgverleners en ALS-patiënten. Tijdens deze opleidingsdag belichten verschillende sprekers de diverse aspecten van de multidisciplinaire zorg bij ALS-patiënten, zowel in theoretische lezingen als tijdens interactieve sessies.

 

Palliatieve patiënten en hun partners kunnen ernstige veranderingen op seksueel vlak ervaren. Zij hebben er baat bij als er met zorgverleners over gesproken kan worden. ...

Feestelijke opening van mantelzorgcafé 'Den Erdbism' gevolgd door een toelichting over tegemoetkomingen voor mantelzorgers en zorgvragers.