Heb je het gevoel jezelf voorbij te lopen?
Denk je vaak “wanneer moet ik dát nog doen…”?
Ben je aan het einde van de dag uitgeput, maar kan je moeilijk tot rust komen?

Heb je het gevoel jezelf voorbij te lopen?
Denk je vaak “wanneer moet ik dát nog doen…”?
Ben je aan het einde van de dag uitgeput, maar kan je moeilijk tot rust komen?

Heb je het gevoel jezelf voorbij te lopen?
Denk je vaak “wanneer moet ik dát nog doen…”?
Ben je aan het einde van de dag uitgeput, maar kan je moeilijk tot rust komen?

In het voorjaar van 2019 organiseert het Samenwerkingsverband NAH provincie Antwerpen een basisvorming NAH voor professionelen. 

Infoavond voor ouders, partners en familie van mensen die kampen met een verslaving.

VERSLAVING : Waar bestraft de wet? Waar helpt de wet?

Op donderdag 6 december 2018 organiseert het OPZ Geel voor de veertiende keer op rij een studiedag, dit jaar met als thema 'Zorg voor wonen'.

Het bieden van palliatieve zorg op maat is steeds opnieuw een uitdaging. Dit geldt zeker bij mensen die naast hun ongeneeslijke aandoening ook nog een psychische kwetsbaarheid bezitten. Het is voor hen van groot belang dat we als hulpverlener voldoende aandacht hebben voor de specifieke factoren die een grote impact kunnen hebben op (de beleving van) hun ziekteproces.

Heb je het gevoel jezelf voorbij te lopen?
Denk je vaak “wanneer moet ik dát nog doen…”?
Ben je aan het einde van de dag uitgeput, maar kan je moeilijk tot rust komen?

 

Zorg dicht bij huis en 'maatschappelijke steunsystemen' moeten een proces 'van patiënt naar burger' mogelijk maken. Tot nog toe is te weinig aandacht uitgegaan naar wat sociale integratie van 'mensen die anders zijn' vergt van instituties en burgers.

Infoavond voor ouders, partners en familie van mensen die kampen met een verslaving.

VERSLAVING : Wat doet het met jou? Wat doet het met andere betrokken personen?

Programma najaar 2018 Praatcafés dementie Geel en Familiegroep dementie Geel.

Games zijn de dag van vandaag bijna niet meer weg te denken uit de maatschappij. Het aanbod is zo groot en divers dat heel wat jongeren en (jong)volwassenen ertoe worden aangetrokken. Gamen wordt door deze groep gezien als een plezierige activiteit die zowel entertainment als ontspanning kan bieden. Daarnaast dragen games bij tot het leren van bepaalde vaardigheden.