Heb je het gevoel jezelf voorbij te lopen?
Denk je vaak “wanneer moet ik dát nog doen…”?
Ben je aan het einde van de dag uitgeput, maar kan je moeilijk tot rust komen?

De betrokkenheid van familieleden op hun psychisch kwetsbaar familielid kan in de onderlinge familierelaties veranderingen teweeg brengen. Dan wordt er anders gesproken en krijgen de contacten soms een vreemde wending.

Personen met een psychische arbeidshandicap hebben slechts beperkte tewerkstellingskansen in het reguliere arbeidscircuit. De laatste zes jaar was er bij azertie een sterk verhoogde instroom van personen met een psychische aandoening. De hoofddoelstellingen zijn de mentale en fysieke draagkracht, de arbeidsattitude, het zelfbeeld, zelfvertrouwen, het doelgericht handelen, en de sociale vaardigheden versterken.

Als een geliefde psychisch ziek of verslaafd is, hoe gaat het dan met jou? (vanuit het standpunt van de mantelzorger)

Studiedag met als thema 'Hoe houd ik het vol? Zelfzorg voor de hulpvelener in de palliatieve zorg.

Heb je het gevoel jezelf voorbij te lopen?
Denk je vaak “wanneer moet ik dát nog doen…”?
Ben je aan het einde van de dag uitgeput, maar kan je moeilijk tot rust komen?

"Mannen van 85, vergeten is niet dementeren", een theaterstuk over dementie.

Heb je het gevoel jezelf voorbij te lopen?
Denk je vaak “wanneer moet ik dát nog doen…”?
Ben je aan het einde van de dag uitgeput, maar kan je moeilijk tot rust komen?

Er zijn in de samenleving mensen die het, tijdelijk of langdurig, moeilijk hebben met het beheer van hun goederen en/of het opkomen van hun persoonlijke belangen; ook personen met een psychische kwetsbaarheid kunnen met deze problemen geconfronteerd worden. Familieleden maken zich zorgen. “Wat na ons, wie zorgt voor de goederen van ons ziek gezinslid wanneer wij er niet meer kunnen voor zorgen“.

In het voorjaar van 2019 organiseert het Samenwerkingsverband NAH provincie Antwerpen een basisvorming NAH voor professionelen. 

In onze huidige maatschappij – en bij uitstek in de zorg om het levenseinde – is autonomie een belangrijke waarde. Tegelijk stellen we vast dat begrippen als menswaardigheid en afhankelijkheid voor veel discussie kunnen zorgen. De communicatie hieromtrent is een grote uitdaging voor de patiënt, zijn naasten én de hulpverleners. Ethische reflectie hieromtrent is dan erg belangrijk!