Infoavond voor ouders, partners en familie van mensen die kampen met een verslaving.

VERSLAVING : Waar bestraft de wet? Waar helpt de wet?

Op donderdag 6 december 2018 organiseert het OPZ Geel voor de veertiende keer op rij een studiedag, dit jaar met als thema 'Zorg voor wonen'.

Heb je het gevoel jezelf voorbij te lopen?
Denk je vaak “wanneer moet ik dát nog doen…”?
Ben je aan het einde van de dag uitgeput, maar kan je moeilijk tot rust komen?

 

Op donderdagnamiddag 22 november 2018 organiseert SEL Kempen een symposium rond MDO nu en in de toekomst.

Infoavond voor ouders, partners en familie van mensen die kampen met een verslaving.

VERSLAVING : Wat doet het met jou? Wat doet het met andere betrokken personen?

Games zijn de dag van vandaag bijna niet meer weg te denken uit de maatschappij. Het aanbod is zo groot en divers dat heel wat jongeren en (jong)volwassenen ertoe worden aangetrokken. Gamen wordt door deze groep gezien als een plezierige activiteit die zowel entertainment als ontspanning kan bieden. Daarnaast dragen games bij tot het leren van bepaalde vaardigheden.

Infoavond voor ouders, partners en familie van mensen die kampen met een verslaving.

VERSLAVING : Hoe verder? Een nuchter leven?

of "Omgaan met een psychisch gekwetst persoon persoon in jouw omgeving"

Elke hulpverlener worstelt soms met cliënten die niet lijken te willen veranderen, al is hun gedrag schadelijk voor henzelf of anderen uit de omgeving. Vaak gaan we - met de beste bedoelingen - bij deze cliënten over tot adviseren, argumenteren of overtuigen. Dit werkt meestal averechts, waardoor we soms zelf onze motivatie dreigen te verliezen… Hoe kunnen we cliënten helpen om zich bewust te worden
van hun problemen en deze vervolgens daadwerkelijk aan te pakken?

Op het omgaan met verlies in het leven staat geen leeftijd. Ook kinderen en jongeren krijgen hun deel. Nochtans wordt er, als het over rouwprocessen gaat, vooral gesproken vanuit de context van volwassenen.

Palliatieve zorg en de oudere patiënt ...

Een leidraad voor het optimaliseren van continuïteit van zorg voor suïcidale personen en voorstelling praktijkvoorbeelden.

Previa zet tijdens haar jaarlijkse ‘Forum’ stigma in de kijker. Mensen die kampen met psychische of verslavingsproblemen worden vaak geconfronteerd met de vooroordelen van anderen.
Dit stigma belemmert het herstel. Het verhindert mensen over hun problemen te praten, hulp te zoeken en in het opnieuw opnemen van sociale rollen.
Iedereen is kwetsbaar, maar toch blokkeren we soms wanneer we met die kwetsbaarheid geconfronteerd worden

In de lezing ‘Drugs & de hersenen’ legt Hylke Vervaeke eerst uit hoe onze hersenen werken en hoe de hersencellen met elkaar communiceren.

Wanneer je gevoeliger bent dan gemiddeld voor prikkels van de buitenwereld, subtielere nuances waarneemt in o.a. lichaamstaal en stemmingen van anderen, sensitiever bent voor licht, geuren en geluiden…

Programma najaar 2018 Praatcafés dementie Geel en Familiegroep dementie Geel.

Infoavond voor ouders, partners en familie van mensen die kampen met een verslaving.

VERSLAVING: Wat is het? Wat doet het?

 

 

Over woon- en zorgperspectieven van ouderen in dun bevolkte gebieden.

Wat gebeurt er met seksualiteit en intimiteit als men geconfronteerd wordt met dementie? Welke impact heeft dit voor zowel de persoon met dementie als voor zijn omgeving? Wat als Amor de draad kwijt raakt…?