Nachtelijke onrust bij dementie.

Lewy Body dementie.

Maaltijdgebeuren bij mensen met dementie.

Empathie als basishouding voor mensen met dementie.

Betekenisvolle activiteiten.

Aromazorg bij mensen met dementie.

De 9de editie van de Week van de Valpreventie gaat door van 20 tot en met 26 april 2020.
Net als de vorige editie bedraagt het thema van deze week "Laat angst om te vallen je leven niet bepalen".

Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) organiseert in 2020 opnieuw de vierdaagse opleiding ‘Expert valpreventie bij ouderen’.

De opleiding heeft als doelstelling op interactieve wijze de deelnemers evidence-based kennis en vaardigheden bij te brengen zodat de professionele zorgverlener zich op kwaliteitsvolle wijze kan engageren om valpreventie-interventies in de praktijk te implementeren en/of te coördineren. Een ‘Expert valpreventie bij ouderen’ kan daarenboven patiënten en collega’s inspireren om met deze problematiek actief aan de slag te gaan.

Omgaan met veranderend gedrag.

De filmvertoning "The Leisure Seeker" met voorafgaand inhoudelijke duiding door het expertisecentrum dementie Tandem biedt op een toegankelijke manier een blik op de thematiek over het leven met dementie in zijn verschillende aspecten.

Koesteren en ondersteunen van mantelzorgers.

Palliatieve zorg streeft naar comfort voor de patiënt en zijn omgeving: maar wat betekent dit?

Kanker treft vooral ouderen. Nog meer dan andere patiënten zijn zij kwetsbaar. Ze hebben vaak verschillende chronische ziekten tegelijk, hun gezondheidsvaardigheden zijn laag en hun netwerk is beperkt. Zorgverleners, zowel in ziekenhuizen, woonzorgcentra als de thuiszorg, staan voor de uitdagende taak om ouderen met kanker te omringen met de gepaste zorg.

Omgaan en communiceren met mensen met dementie.