Begeleid je als arts, logopedist, psycholoog, verpleegkundige, sociaal assistent,… een ALS-patiënt in de thuissituatie of in opname en wil je bijleren over de multidisciplinaire zorg bij ALS?

Uitnodiging studiedag naar aanleiding van de lancering van het boek "Werken - Zorgen - Leven, naar een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid"

Vormingsaanbod Verslavingszorg 2018.

Zie jij in je praktijk jongeren met overgewicht? Vraag je je wel eens af hoe je dit best aanpakt? Kan je wel wat ondersteuning gebruiken bij de begeleiding van deze groep?
Deze vorming geeft handvatten voor de multidisciplinaire aanpak van overgewicht.

Avondlezing "Nachtrust bij dementie, stappenplan naar een niet-medicamenteuze aanpak"

Zie jij in je praktijk personen met eetstoornissen? Vraag je je wel eens af hoe je dit best aanpakt en hoe je hen kan motiveren? Kan je wel wat ondersteuning gebruiken bij de begeleiding van deze patiënten?
Deze vorming geeft handvatten voor de aanpak van eetstoornissen bij jongeren en volwassenen.

De kunst van begrijpen en begrepen worden in de zorgverlening: samen op één lijn mét en voor de patiënt.

Op dinsdag 29 mei organiseert Kom op tegen Kanker in Mechelen het congres “Jong en Kanker?!”

Heb je het gevoel jezelf voorbij te lopen?
Denk je vaak “wanneer moet ik dát nog doen…”?
Ben je aan het einde van de dag uitgeput, maar kan je moeilijk tot rust komen?

 

Infoavond over eenzaamheid bij jongeren.

De zorg voor iemand met dementie is intensief en wordt in de loop van tijd steeds zwaarder. Deze zorg betekent vaak extra financiële kosten (verplaatsingen, dokterskosten, professionele zorgverleners, incontinentiemateriaal of andere hulpmiddelen …). ...

Binnen palliatieve zorg gaan we voor een holistische benadering bij uitstek.
Lichamelijk comfort is een belangrijk uitgangspunt en zeer dikwijls ook nodig als eerste stap om ook met de andere velden aan de slag te gaan. Goede pijn- en symptoomcontrole is dan ook essentieel in palliatieve zorg.

Het vroegtijdig vaststellen van dementie heeft het voordeel dat de persoon met dementie en zijn familie tijdig en voldoende kunnen worden ondersteund en begeleid. Ook laat een diagnose toe om op een goede manier om te gaan met de persoon met dementie en kunnen beslissingen door de persoon met dementie tijdig genomen worden.
Maar wat is vroeg? Welke mogelijkheden zijn er momenteel om (vroegtijdig) tot een diagnose te komen?

Programma 2018 Praatcafés dementie Geel en Familiegroep dementie Geel.