De 9de editie van de Week van de Valpreventie gaat door van 20 tot en met 26 april 2020.

Verslaving: Waar bestraft de wet? Waar helpt de wet?

Infoavond voor ouders, partners en familie van mensen die kampen met een verslaving.

Save the date voor "Samen keuzes maken over persoonlijke zorg", een symposium over doelgerichte zorg.

 

Behandelingen in de psychiatrie hebben de naam niet zo goed te werken. Onterecht, want onderzoek toont dat behandelingen in de psychiatrie gemiddeld even goed werken als die in de algemene geneeskunde: zwak tot matig. De laatste jaren zoekt men dan ook naar manieren om de effectiviteit van behandelingen te verhogen.

Familiegroep dementie Geel met thema 'Dementie en het dagelijks leven'.

Dat alcoholmisbruik reeds lang een groot probleem is in de maatschappij hoeft geen betoog. Als je weet dat er in de wereld ongeveer 3 miljoen overlijdens per jaar zijn door alcoholmisbruik, is het (na hartziekten en kanker) een belangrijke doodsoorzaak.

Verslaving: Wat doet het met jou? Wat doet het met andere betrokken personen?

Infoavond voor ouders, partners en familie van mensen die kampen met een verslaving.

Mantelzorgcafé met thema 'Persoonsverandering bij een zorgbehoevende'.

Volwassenen laten kinderen liefst opgroeien in een veilige omgeving. De confrontatie met lijden en afscheid nemen willen ze zo lang mogelijk uitstellen. Wanneer een ongeneeslijke ziekte het gezin binnentreedt, is het belangrijk om kinderen en jongeren te betrekken bij dit moeilijke gebeuren.

11e Interregionale conferentie Dementievriendelijke gemeente: "Geef mensen met dementie een stem".

Elke hulpverlener worstelt soms met cliënten die niet lijken te willen veranderen, al is hun gedrag schadelijk voor henzelf of anderen uit de omgeving.

 

Familiegroep dementie Geel met thema 'Zorgen vanuit kracht, handvaten om energie te halen uit de zorgsituatie'.

Verslaving: En nu? Een nuchter leven?

Infoavond voor ouders, partners en familie van mensen die kampen met een verslaving.

Mantelzorgcafé met informatie over thuiszorgdiensten en opvangmogelijkheden.

Gamen is een thema dat de laatste jaren sterk aan populariteit wint. Voor de grootste groep jongeren is dit een aangename manier om vrije tijd in te vullen. Er is echter ook een groep die door (te) veel te gamen in de problemen komt.

In het najaar van 2019 organiseert het Samenwerkingsverband NAH provincie Antwerpen een basisvorming NAH voor professionelen. Tijdens vier sessies wordt aandacht geschonken aan verschillende aspecten van een Niet-Aangeboren Hersenletsel

Heb je het gevoel jezelf voorbij te lopen? Denk je vaak “wanneer moet ik dát nog doen…”? Ben je aan het einde van de dag uitgeput, maar kan je moeilijk tot rust komen

Verslaving: Wat is het? Wat doet het?

Infoavond voor ouders, partners en familie van mensen die kampen met een verslaving.

Mantelzorgcafé met thema 'EHBO bij levensbedreigende situaties'.