Heb je het gevoel jezelf voorbij te lopen?
Denk je vaak “wanneer moet ik dát nog doen…”?
Ben je aan het einde van de dag uitgeput, maar kan je moeilijk tot rust komen?

 

Games zijn de dag van vandaag bijna niet meer weg te denken uit de maatschappij. Het aanbod is zo groot en divers dat heel wat jongeren en (jong)volwassenen ertoe worden aangetrokken. Gamen wordt door deze groep gezien als een plezierige activiteit die zowel entertainment als ontspanning kan bieden. Daarnaast dragen games bij tot het leren van bepaalde vaardigheden.

Programma 2018 Praatcafés dementie Geel en Familiegroep dementie Geel.

Elke hulpverlener worstelt soms met cliënten die niet lijken te willen veranderen, al is hun gedrag schadelijk voor henzelf of anderen uit de omgeving. Vaak gaan we - met de beste bedoelingen - bij deze cliënten over tot adviseren, argumenteren of overtuigen. Dit werkt meestal averechts, waardoor we soms zelf onze motivatie dreigen te verliezen… Hoe kunnen we cliënten helpen om zich bewust te worden
van hun problemen en deze vervolgens daadwerkelijk aan te pakken?

Op het omgaan met verlies in het leven staat geen leeftijd. Ook kinderen en jongeren krijgen hun deel. Nochtans wordt er, als het over rouwprocessen gaat, vooral gesproken vanuit de context van volwassenen.

Palliatieve zorg en de oudere patiënt ...

Deze studiedag staat in het teken van ´anders spreken over geestelijke gezondheid'.

In de lezing ‘Drugs & de hersenen’ legt Hylke Vervaeke eerst uit hoe onze hersenen werken en hoe de hersencellen met elkaar communiceren.

Hoe maken onze dorpen, steden en gemeenten zich klaar voor ouderen die zo lang mogelijk ‘thuis’ willen blijven?