Vergoedingen SEL-overleg

Bij een geldig SEL-overleg wordt de organisator van het overleg vergoed door het SEL alsook de professionele zorg- en hulpverleners die deelnemen aan het overleg (max. 25 euro/deelname, 1 per discipline/organisatie/overleg met een max. van 3 overleggen/kalenderjaar). Deze vergoedingen worden door SEL Kempen op jaarbasis uitbetaald, het jaar volgend op het betrekkende werkingsjaar.

Een SEL-overleg kan eveneens voldoen aan de GDT-criteria zodat per patiënt/cliënt via het RIZIV eenmaal per kalenderjaar een vergoeding voor de deelnemers aan het overleg kan aangevraagd worden.