Mantelzorgcafé: omgaan met dementie

07 mei 2020 - 13:30

Maak dementie bespreekbaar. Wat zijn de oorzaken en de symptomen? Welke fases zijn er? Je krijgt concrete tips over hoe je in het dagelijkse leven kan omgaan met dementie.

Meer informatie over Mantelzorgcafé Geel? Klik hier