Een MDO aanvragen

Iedereen die rechtstreeks betrokken is in een complexe thuiszorgsituatie kan een multidisciplinair overleg aanvragen: een professionele zorg- en hulpverlener, vrijwilliger, de patiënt/cliënt zelf en zijn/haar mantelzorger(s).

Een MDO kan aangevraagd worden bij een erkende overlegorganisator. De aanvrager verzamelt alle nodige gegevens van de uit te nodigen betrokkenen en bezorgt deze en andere relevante informatie aan de overlegorganisator.

 

Hebt u een vraag met betrekking tot MDO of het bekomen van thuiszorgdossiers?