In één oogopslag het zorg- en welzijnsaanbod in de buurt


Via participatie aan de werkgroep Platform Welzijn en Gezondheid (PWG) volgt SEL Kempen de ontwikkeling van het Platform van nabij op. Het PWG is een online databank van de Vlaamse overheid. Burgers en professionals uit de zorg- en welzijnssector kunnen dankzij deze databank eenvoudig en gericht zoeken naar het zorg- én welzijnsaanbod (zowel organisaties als zelfstandige zorgverleners) uit Vlaanderen en Brussel.

 

Meer informatie kan u vinden op:
www.desocialekaart.be