Contactpunten VAPH


Bij (vermoeden van) beperking of bij nood aan expertise vanuit de sector personen met een handicap (bv. tijdens een MDO), kan een zorg- of hulpverlener of overlegorganisator binnen een bepaalde regio één van de aanspreekpunten VAPH contacteren.

Contactpunten VAPH per regio

dit een een downloadpijl Download het document hier (pfd-file).

Wijzigingen of aanvullingen doorgeven?