De troeven van ICT voor de zorg

De toenemende informatisering en digitalisering zorgt ervoor dat binnen de zorg- en welzijnssector ICT steeds meer op de voorgrond treedt en aan belang wint. ICT-toepassingen maken het mogelijk om zorg- en welzijnsgegevens op een snelle, eenvoudige en veilige manier te delen tussen zorg- en welzijnsactoren. Dit moedigt de samenwerking tussen zorg- en hulpverleners én zo mogelijk de patiënt/cliënt aan en kan leiden tot een betere kwaliteit van zorg. Om die reden investeert de federale en Vlaamse overheid sterk in ICT en ondersteunt het ICT-toepassingen als Vitalink, eHealth, éénlijn.be, …