Vitalink

Vitalink is een digitaal systeem, ontwikkeld door de Vlaamse overheid, dat zorg- en hulpverleners de mogelijkheid biedt om gezondheids- en welzijnsgegevens over patiënten eenvoudig en veilig met elkaar te delen. Dit biedt zorg- en hulpverleners de kans om multidisciplinair samen te werken in de zorg voor een patiënt en geeft patiënten meer garanties op kwaliteitsvolle zorg en begeleiding. In tegenstelling tot andere systemen beperkt Vitalink zich niet tot een bepaalde sector (zoals  de ziekenhuissector) of bepaalde beroepsgroepen (zoals artsen of apothekers). Vitalink focust zich op de eerstelijnsgezondheidszorg in zijn totaliteit en wil samenwerking mogelijk maken tussen zorgverleners én welzijnswerkers.

Rekening houdend met de privacygevoeligheid van gezondheids- en welzijnsgegevens, werkt Vitalink met strenge veiligheids- en privacygaranties. Het delen van gezondheids- en welzijnsgegevens kan bovendien alleen als de patiënt/cliënt hiervoor zijn toestemming geeft. Het is ook de patiënt/cliënt die bepaalt welke zorg- en hulpverleners de gegevens kunnen zien. Patiënten/cliënten kunnen daarnaast steeds zelf de gegevens consulteren via de Patient HealthViewer en controleren welke zorg- en hulpverleners de gegevens raadplegen. Ook voor zorg- en hulpverleners is Vitalink een gebruiksvriendelijk systeem. Vitalink kan namelijk via de eigen, vertrouwde softwarepakketten gebruikt worden.

Vandaag de dag deelt Vitalink gegevens over vaccinaties, medicatie, bevolkingsonderzoeken en een samenvatting van het patiëntendossier van de huisarts.

Meer informatie kan gevonden worden op de website van Vitalink.