eHealth

Het eHealth-platform, ontwikkeld door de federale overheid, heeft als missie een goed georganiseerde elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling te bevorderen tussen alle actoren in de gezondheids- en welzijnszorg, met de nodige waarborgen op het vlak van informatieveiligheid, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het respect van het medisch beroepsgeheim.

Het eHealth-platform bereikt zijn missie niet door nieuwe softwarepakketten te ontwikkelen. Integendeel, het stimuleert bestaande softwarepakketten (zoals Vitalink) en legt normen, standaarden en specificaties vast waaraan deze pakketten dienen te voldoen. Het eHealth-platform verbindt vervolgens de softwarepakketten, en fungeert als het ware als een snelweg, waardoor het mogelijk wordt om eenvoudig en veilig elektronische gegevens uit te wisselen tussen verschillende zorg- en welzijnsactoren.

Het delen van gegevens kan alleen als de patiënt/cliënt hiervoor zijn akkoord geeft. De patiënt/cliënt kan zijn toestemming registreren aan de hand van zijn elektronische identiteitskaart via de toepassing eHealthConsent, via de huisarts, het ziekenfonds, de apotheek of de opnamedienst van het ziekenhuis, of via het patiëntenportaal van sommige zorginstellingen of zorgnetwerken. De patiënt/cliënt bepaalt zelf welke zorg- of hulpverleners de gegevens kunnen zien. Bovendien hebben enkel geautoriseerde zorg- en hulpverleners toegang tot het platform. Om toegang te verkrijgen dienen zorg- en hulpverleners zich te identificeren en authenticeren.

Meer informatie kan gevonden worden op de website van eHealth.