éénlijn.be

Het project éénlijn.be dat met steun van de Vlaamse overheid wordt uitgevoerd door een consortium van partners, waaronder Domus Medica, het Vlaams Apothekers Netwerk, het Huis voor Gezondheid, PraktijkCoach, HealthConnect, Teniers Invest en Skilliant, biedt ICT-ondersteuning aan de zorg- en welzijnssector.

éénlijn.be tracht de kwaliteit van de zorg te verbeteren door het aanmoedigen en ondersteunen van samenwerking en gegevensdeling rond de patiënt/cliënt. Het wil daarnaast ook de gegevensdeling bevorderen door de registratie ervan in bestaande softwarepakketten (zoals Vitalink) te verbeteren en zorg- en hulpverleners de belangrijkste eGezondheidsdiensten te leren gebruiken. Tot slot focust éénlijn.be zich op de gebruiksvriendelijkheid van bestaande softwarepakketten en eGezondheidsdiensten. Om de doelstellingen te realiseren en zorg- en hulpverleners langs verschillende kanalen te bereiken, investeert éénlijn.be in verschillende informatie- en opleidingssessies, webinars, e-learningmodules, een hulplijn en ondersteuning aan huis.    

Meer informatie kan gevonden worden op de website van éénlijn.be.