De 9de editie van de Week van de Valpreventie gaat door van 20 tot en met 26 april 2020.

Kanker treft vooral ouderen. Nog meer dan andere patiënten zijn zij kwetsbaar. Ze hebben vaak verschillende chronische ziekten tegelijk, hun gezondheidsvaardigheden zijn laag en hun netwerk is beperkt. Zorgverleners, zowel in ziekenhuizen, woonzorgcentra als de thuiszorg, staan voor de uitdagende taak om ouderen met kanker te omringen met de gepaste zorg.

Verslaving: Waar bestraft de wet? Waar helpt de wet?

Infoavond voor ouders, partners en familie van mensen die kampen met een verslaving.

Save the date voor "Samen keuzes maken over persoonlijke zorg", een symposium over doelgerichte zorg.

 

Behandelingen in de psychiatrie hebben de naam niet zo goed te werken. Onterecht, want onderzoek toont dat behandelingen in de psychiatrie gemiddeld even goed werken als die in de algemene geneeskunde: zwak tot matig. De laatste jaren zoekt men dan ook naar manieren om de effectiviteit van behandelingen te verhogen.

Familiegroep dementie Geel met thema 'Dementie en het dagelijks leven'.

Dat alcoholmisbruik reeds lang een groot probleem is in de maatschappij hoeft geen betoog. Als je weet dat er in de wereld ongeveer 3 miljoen overlijdens per jaar zijn door alcoholmisbruik, is het (na hartziekten en kanker) een belangrijke doodsoorzaak.

Verslaving: Wat doet het met jou? Wat doet het met andere betrokken personen?

Infoavond voor ouders, partners en familie van mensen die kampen met een verslaving.

Mantelzorgcafé met thema 'Persoonsverandering bij een zorgbehoevende'.

Volwassenen laten kinderen liefst opgroeien in een veilige omgeving. De confrontatie met lijden en afscheid nemen willen ze zo lang mogelijk uitstellen. Wanneer een ongeneeslijke ziekte het gezin binnentreedt, is het belangrijk om kinderen en jongeren te betrekken bij dit moeilijke gebeuren.

11e Interregionale conferentie Dementievriendelijke gemeente: "Geef mensen met dementie een stem".

Infoavond met thema "Als een geliefde psychisch kwetsbaar of verslaafd is, hoe gaat het dan met jou?" of "Omgaan met een psychisch gekwetst persoon in jouw omgeving."

Gezinnen bestaan in alle vormen en kleuren, en allemaal ontstaan ze vanuit liefde. Maar wanneer een gezin de hulp zoekt van een gezinstherapeut zijn wrok, angst en teleurstelling vaak uitgegroeid tot de dominante krachten die het dagelijks leven beheersen.

Elke hulpverlener worstelt soms met cliënten die niet lijken te willen veranderen, al is hun gedrag schadelijk voor henzelf of anderen uit de omgeving.

 

Familiegroep dementie Geel met thema 'Zorgen vanuit kracht, handvaten om energie te halen uit de zorgsituatie'.

NAH-café met thema "Net dat tikkeltje meer".

Verslaving: En nu? Een nuchter leven?

Infoavond voor ouders, partners en familie van mensen die kampen met een verslaving.

Iedereen wordt vroeg of laat wel eens geconfronteerd met verlies. Hoe reageren kinderen en jongeren hierop en hoe kunnen we (groot)ouders helpen om hen hierin bij te staan?

Praatcafé dementie met thema "Vergeet de mooie dagen niet".

Mantelzorgcafé met informatie over thuiszorgdiensten en opvangmogelijkheden.

Gamen is een thema dat de laatste jaren sterk aan populariteit wint. Voor de grootste groep jongeren is dit een aangename manier om vrije tijd in te vullen. Er is echter ook een groep die door (te) veel te gamen in de problemen komt.

In het najaar van 2019 organiseert het Samenwerkingsverband NAH provincie Antwerpen een basisvorming NAH voor professionelen. Tijdens vier sessies wordt aandacht geschonken aan verschillende aspecten van een Niet-Aangeboren Hersenletsel

“Everybody happy”, na “Ben X” en “Tot altijd” de 3de film van regisseur en scenarist Nic Balthazar, vertelt de parabel van een succesvolle standup-comedian. Het hoofdpersonage krijgt het halverwege zijn leven heel moeilijk met zichzelf. Een film over hoe we allen op de rand kunnen komen te staan, of er net van wegstappen. Met schitterende vertolkingen van Peter Van den Begin, Barbara Sarafian, Josse De Pauw e.a.

Heb je het gevoel jezelf voorbij te lopen? Denk je vaak “wanneer moet ik dát nog doen…”? Ben je aan het einde van de dag uitgeput, maar kan je moeilijk tot rust komen

Verslaving: Wat is het? Wat doet het?

Infoavond voor ouders, partners en familie van mensen die kampen met een verslaving.

Mantelzorgcafé met thema 'EHBO bij levensbedreigende situaties'.