Nachtelijke onrust bij dementie.

Lewy Body dementie.

Maaltijdgebeuren bij mensen met dementie.

Heb je het gevoel jezelf voorbij te lopen?
Denk je vaak “wanneer moet ik dát nog doen…”?
Ben je aan het einde van de dag uitgeput, maar kan je moeilijk tot rust komen?

Empathie als basishouding voor mensen met dementie.

Het is niet altijd eenvoudig om te praten over de zorg die je later wil. Waarop let je bij een ziekenhuisopname, na een ernstige val of bij een zware diagnose? Tijdens deze infosessie leer je welke soorten zorg er zijn en wat kwaliteitsvolle zorg is.

Betekenisvolle activiteiten.

Verslaving: Waar bestraft de wet? Waar helpt de wet?

Het is niet altijd eenvoudig om te praten over de zorg die je later wil. Waarop let je bij een ziekenhuisopname, na een ernstige val of bij een zware diagnose? Tijdens deze infosessie leer je welke soorten zorg er zijn en wat kwaliteitsvolle zorg is.

Het is niet altijd eenvoudig om te praten over de zorg die je later wil. Waarop let je bij een ziekenhuisopname, na een ernstige val of bij een zware diagnose? Tijdens deze infosessie leer je welke soorten zorg er zijn en wat kwaliteitsvolle zorg is.

Maak dementie bespreekbaar. Wat zijn de oorzaken en de symptomen? Welke fases zijn er? Je krijgt concrete tips over hoe je in het dagelijkse leven kan omgaan met dementie.

Verslaving: Wat doet het met jou? Wat doet het met andere betrokken personen?

Heb je het gevoel jezelf voorbij te lopen?
Denk je vaak “wanneer moet ik dát nog doen…”?
Ben je aan het einde van de dag uitgeput, maar kan je moeilijk tot rust komen?

Maak dementie bespreekbaar. Wat zijn de oorzaken en de symptomen? Welke fases zijn er? Je krijgt concrete tips over hoe je in het dagelijkse leven kan omgaan met dementie.

Maak dementie bespreekbaar. Wat zijn de oorzaken en de symptomen? Welke fases zijn er? Je krijgt concrete tips over hoe je in het dagelijkse leven kan omgaan met dementie.

Aromazorg bij mensen met dementie.

De 9de editie van de Week van de Valpreventie gaat door van 20 tot en met 26 april 2020.
Net als de vorige editie bedraagt het thema van deze week "Laat angst om te vallen je leven niet bepalen".

Verslaving: En nu? Een nuchter leven?

Mantelzorg voor beginners: wat is mantelzorg?

Mantelzorg voor beginners: wat is mantelzorg?

Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) organiseert in 2020 opnieuw de vierdaagse opleiding ‘Expert valpreventie bij ouderen’.

De opleiding heeft als doelstelling op interactieve wijze de deelnemers evidence-based kennis en vaardigheden bij te brengen zodat de professionele zorgverlener zich op kwaliteitsvolle wijze kan engageren om valpreventie-interventies in de praktijk te implementeren en/of te coördineren. Een ‘Expert valpreventie bij ouderen’ kan daarenboven patiënten en collega’s inspireren om met deze problematiek actief aan de slag te gaan.

Mantelzorg voor beginners: wat is mantelzorg?

Omgaan met veranderend gedrag.

Verslaving: Wat is het? Wat doet het?

 

Humor is een onderschatte vorm van communiceren. Er wordt ook veel beweerd over humor. Het zou gezond zijn, vermindert stress, doet je langer leven, bevordert de teamcohesie,… Maar kloppen al die beweringen wel allemaal ?

Intimiteit is een voorwaarde om een relatie tot stand te houden. Bij lichamelijke intimiteit wordt snel aan seks gedacht, maar het is veel ruimer dan dat. Ook knuffelen, in elkaars armen liggen of arm in arm lopen zijn vormen van verbondenheid. Maar wat als een van de partners lijdt aan dementie?

De filmvertoning "The Leisure Seeker" met voorafgaand inhoudelijke duiding door het expertisecentrum dementie Tandem biedt op een toegankelijke manier een blik op de thematiek over het leven met dementie in zijn verschillende aspecten.