Voordelen van het thuiszorgdossier

Het thuiszorgdossier toont zijn waarde veelvuldig aan:

  • Een goed ingevuld thuiszorgdossier biedt een goed zicht op de zorgsituatie en de betrokkenen in deze situatie.                
  • Het thuiszorgdossier bundelt alle documenten die belangrijk zijn voor de zorg- en hulpverlening van de patiënt/cliënt. Dit resulteert in tijdswinst, aangezien er geen waardevolle tijd verloren gaat naar het zoeken van deze documenten.
  • Het thuiszorgdossier maakt een efficiënte en effectieve communicatie mogelijk over organisaties en diensten heen. Op die manier kan kort op de bal gespeeld worden. Het thuiszorgdossier toont dan ook zijn meerwaarde zolang niet alle professionele zorg- en hulpverleners, vrijwilligers, mantelzorgers en patiënten/cliënten de mogelijkheid hebben om elektronisch te communiceren.
  • Door het thuiszorgdossier bij de patiënt/cliënt thuis te bewaren, stimuleert het de zelfredzaamheid van de patiënt/cliënt en geeft het de patiënt/cliënt de mogelijkheid om zijn/haar zorgsituatie mee op te volgen.
  • Het thuiszorgdossier heeft een preventieve functie (bv. bij valproblematiek) en een signaalfunctie (bv. bij vermoeden van dementie).
  • Het thuiszorgdossier is eigendom van de patiënt/cliënt en wordt op een afgesproken plaats in huis bewaard, zodat het direct toegankelijk is voor heel het zorgteam. Daarnaast kan het thuiszorgdossier ook gemakkelijk meegenomen worden in geval van ziekenhuisopname, kortverblijf, dagopvang of nachthotel. Op die manier hebben ook deze zorg- en hulpverleners, indien nodig, zicht op de zorgsituatie van de patiënt/cliënt.
  • Het ringkaftsysteem maakt het toevoegen en verwijderen van documenten uit het thuiszorgdossier eenvoudig. Dit maakt het mogelijk van het thuiszorgdossier een dossier op maat te maken.

 

Thuiszorgdossier(s) nodig?