Onderdelen van het thuiszorgdossier

Het thuiszorgdossier bestaat uit een ringkaft welke alle documenten die betrekking hebben op de zorg rond een patiënt/cliënt bundelt. Dit systeem maakt het toevoegen en verwijderen van documenten eenvoudig en zorgt ervoor dat een dossier op maat van de patiënt/cliënt kan worden samengesteld.

Naast de volgende vijf basiselementen, hebben zowel de patiënt/cliënt, de mantelzorger(s), de vrijwilliger(s) als het team aan zorg- en hulpverleners  de vrijheid om elementen toe te voegen:

  • Contactgegevens van alle zorg- en hulpverleners, mantelzorgers, vrijwilligers, die betrokken zijn in de zorgsituatie (= het zorgteam).          

  • Een thuiszorgfiche met de contactgegevens van alle betrokkenen in een handig meeneemformaat.      

  • Een berichtenblad waar niet-dringende boodschappen, vragen en suggesties genoteerd én gelezen kunnen worden door alle betrokkenen.             

  • Een medicatieschema dat een overzicht biedt van de medicatie die de patiënt/cliënt gebruikt.

  • Informatie en documenten die waardevol zijn, zoals evaluatieschalen, checklists en brochures.

 

Blanco invuldocumenten van het thuiszorgdossier nodig?