Hoe het thuiszorgdossier opstarten?

Iedereen die betrokken is in een chronische en/of complexe thuiszorgsituatie kan een thuiszorgdossier opstarten. Bij de opstart van het thuiszorgdossier is het van belang dat alle leden van het zorgteam attent worden gemaakt van de opstart, zodat zij direct de kans krijgen om de eigen contactgegevens in te vullen en met het dossier aan de slag te gaan. Voor het welslagen van het dossier is het up-to-date houden uiterst belangrijk en de verantwoordelijkheid van heel het zorgteam.

 

Thuiszorgdossier(s) nodig?