afbeelding_TZD.jpgWat is het thuiszorgdossier?

Het thuiszorgdossier is een schriftelijk communicatiedossier dat kan worden ingezet in chronische en/of complexe thuiszorgsituaties waar meerdere personen – professionelen, vrijwilligers en mantelzorgers – instaan voor de zorg- en hulpverlening van een patiënt/cliënt. Het dossier bundelt documenten die belangrijk zijn voor (de afstemming van) de zorg- en hulpverlening. Op die manier biedt het thuiszorgdossier een houvast aan het zorgteam én de patiënt/cliënt en draagt het bij tot de best mogelijke zorg en hulp.

Door met het thuiszorgdossier te werken, bevestigt elke zorg- en hulpverlener zijn verantwoordelijkheid naar de patiënt/cliënt toe. Bovendien heeft de patiënt/cliënt de mogelijkheid om de eigen zorgsituatie mee op te volgen, en zo mogelijk de regie te voeren over zijn eigen zorg. Dit bevordert de zelfredzaamheid van de patiënt/cliënt. Het thuiszorgdossier wordt om die reden ook steevast thuis bewaard.