Protocol 3 zorgvernieuwingsprojecten

Kyma

Het zorgvernieuwingsproject Kyma ondersteunt jonge personen met dementie en hun mantelzorgers in de provincie Antwerpen, zodanig dat zij zo lang mogelijk kwalitatief thuis kunnen blijven wonen. 

Kyma steunt op 3 pijlers, namelijk:
- Trajectbegeleiding, m.a.w. kosteloze ondersteuning en begeleiding aan huis;
- De familiegroep, m.a.w. lotgenotencontacten voor mantelzorgers van jonge personen met dementie in de regio Mechelen en Turnhout;
- Het kymahuis, m.a.w. zinvolle dagbesteding voor jonge personen met dementie in de gemeente Dessel. 

Meer informatie kan gevonden worden op de website van Kyma en in de folder 'Jongdementie' Wat nu ...?

Opmaat

Het zorgvernieuwingsproject Opmaat omvat een zorgteam aan huis dat samenwerkt met verschillende partners binnen en buiten de zorg ter ondersteuning van personen met dementie. Het doel hierbij is om personen met dementie zo lang en zo goed mogelijk thuis te laten wonen. 

Opmaat biedt onder meer:
- Een vertrouwenspersoon aan huis met specifieke deskundigheid en vaardigheid inzake dementie;
- Dag- en nachtopvang en kortverblijf;
- Intervisie en supervisie voor alle betrokken partners. 

Meer informatie kan gevonden worden op de website van Huis Perrekes, Opmaat