KON-tact

De gezondheidszorg staat de komende jaren voor heel wat uitdagingen. De Belgische bevolking vergrijst en dit brengt een stijgende zorgvraag met zich mee. Die zorgvraag is bovendien anders dan vroeger, want de ouderen van vandaag zijn niet de ouderen van weleer en stellen andere eisen aan de zorg. Kijken we naar de middelen om die zorg te organiseren, dan zien we daarenboven dat die middelen schaarser zijn geworden. De nadruk komt hierdoor niet meer enkel te liggen op de professionele zorg, maar ook op de informele zorg. De zorg die wordt aangeboden door mantelzorgers en vrijwilligers. Het zijn al deze uitdagingen die aanleiding geven om op een andere, meer creatieve en innovatieve manier, na te denken over (de organisatie van) de toekomstige ouderenzorg.  

KON-tact is hét Kempens Ouderenzorg Netwerk. Alle actoren die actief zijn rond ouderen en ouderenzorg in de Kempen zijn welkom. KON-tact denkt na over de aanpak van en de evoluties in de ouderenzorg en neemt concrete acties in de regio. 

De opstart van KON-tact was een initiatief van SEL Kempen, dat hiervoor een partnerschap aanging met Welzijnszorg Kempen, Vonk3 en LiCalab. 

Meer informatie kan gevonden worden op de website van KON-tact.