Eerstelijnsconferentie geeft startschot voor hervorming eerste lijn

De Vlaamse overheid wil de eerstelijnsgezondheidszorg grondig hervormen. In de eerstelijnsconferentie van 16 februari 2017 maakte Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de plannen voor de reorganisatie van de eerste lijn bekend. De eerste lijn moet de hoeksteen vormen van een toegankelijke, effectieve en kwalitatieve gezondheids- en welzijnszorg. Twee principes staan hierbij volgens de minister voorop:         

- Het zorg- en welzijnsaanbod wordt geïntegreerd aangeboden;       
- De persoon met een zorg- en ondersteuningsnood staat centraal.  

Het eerste principe maakt duidelijk dat kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning in een steeds complexer wordende samenleving niet meer vanuit één koker of discipline kan worden aangeboden. Ons zorg- en welzijnsaanbod moet, meer nog dan ooit tevoren, vraaggestuurd kunnen werken en een geïntegreerd antwoord kunnen bieden op de complexe en chronische zorg- en ondersteuningsvragen die zich vandaag de dag stellen.  
Het tweede principe onderschrijft het belang van een dialoog tussen persoon met een zorg- en ondersteuningsnood en zijn informele en formele zorgverleners over de noden en doelstellingen op vlak van gezondheid en welzijn. Geef de patiënt/cliënt de regie over de eigen zorg in handen en laat hem beslissen welke ondersteuningsniveaus een bijdrage kunnen leveren aan zijn kwaliteit van leven. Biedt vervolgens, zoals het cirkelmodel van de Wereldgezondheidsorganisatie, de verschillende ondersteuningsniveaus aan volgens de principes van complementariteit en subsidiariteit, zodanig dat het ondersteuningsniveau kan meegroeien met de ondersteuningsnood van de patiënt/cliënt.

conceptueel%20kader%20voor%20persoonsgerichte%20en%20gei%CC%88ntegreerde%20zorg%20klein%20formaat.jpg

Het zijn twee vruchtbare principes, maar wat betekent dit nu in de praktijk? Het houdt een volledige hervorming in van de eerste lijn in Vlaanderen, met de opstart van nieuwe structuren als de eerstelijnszone, de regionale zorgzone en het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn.

Neem een kijkje op de website van de Vlaamse overheid voor meer informatie in verband met de eerstelijnsconferentie.

Wenst u op de hoogte te blijven over de reorganisatie van de eerstelijn, dan kan u inschrijven op de nieuwsbrief van de Vlaamse overheid.