Overleg Psychiatrische Patiënt

Een multidisciplinair overleg rond een patiënt/cliënt met een complexe en langdurige psychiatrische problematiek kan in aanmerking komen voor erkenning als OPP.

Een OPP dient te voldoen aan een aantal door het RIZIV opgelegde criteria m.b.t. de patiënt/cliënt, de organisatie en de deelnemers aan het overleg, alsook het opnemen van de rol van referentiepersoon.

Criteria OPP of PSY-MDO

dit een een downloadpijl Download het document hier (pfd-file).

Begeleidingsplan

Een geldig OPP vereist de opstart van een begeleidingsplan dat minstens één jaar zal lopen. Het begeleidingsplan vertrekt vanuit de identificatie van de behoeften van de patiënt/cliënt en zijn/haar directe omgeving. Het begeleidingsplan legt enerzijds algemene doelstellingen vast voor de patiënt/cliënt en anderzijds taakafspraken. Het omvat gegevens die belangrijk zijn voor de afstemming van de zorg en begeleiding die de verschillende betrokkenen in de zorg bieden.

Onderdelen begeleidingsplan

Voorblad begeleidingsplan

dit een een downloadpijl Download het document voorblad begeleidingsplan hier (pfd-file).

Deel 1: Identificatiefiche (in te vullen door de overlegorganisator)

dit een een downloadpijl Download de identificatiefiche hier (pfd-file).

Deel 2: Begeleidingsplan met taakafspraken en crisisplan (in te vullen door referentiepersoon)

dit een een downloadpijl Download het begeleidingsplan hier (pfd-file).

Hebt u een vraag met betrekking tot MDO of het bekomen van thuiszorgdossiers of begeleidingsplannen?