GDT-overleg

Een multidisciplinair overleg kan in aanmerking komen voor een GDT-vergoeding indien het voldoet aan de door het RIZIV bepaalde criteria. 

Criteria GDT-overleg:

 • de patiënt/cliënt verblijft thuis of is opgenomen in een instelling waarbij een terugkeer naar de  thuisomgeving is gepland binnen de acht dagen én er wordt verondersteld dat de patiënt/cliënt nog ten minste één maand thuis zal blijven met een vermindering van fysieke zelfredzaamheid. 
 • de patiënt/cliënt of zijn vertegenwoordiger stemt in met het overleg en met de betrokken deelnemers. Hij of zijn vertegenwoordiger heeft het recht bij het overleg aanwezig te zijn.
 • ten minste drie zorgverleners (professionals) nemen deel waarvan verplicht:
  • de huisarts;
  • een thuisverpleegkundige indien patiënt/cliënt thuisverpleging ontvangt. 
    
 • ook de patiënt/cliënt of een door hem aangeduide mantelzorger neemt deel behalve indien de patiënt/cliënt verklaart dat zijn aanwezigheid of die van zijn mantelzorger niet vereist is.

Aanvraag en registratie van een GDT-overleg loopt conform het SEL-overleg d.m.v. de webapplicatie.

Voor elk GDT-overleg dient een papieren dossier opgemaakt te worden, aangevuld met een GDT-aangifteformulier voor facturatie. GDT-dossiers dienen op maandbasis ten laatste de 15de van de maand volgend op het overleg per post overgemaakt te worden aan SEL Kempen.

Documenten GDT-dossier

het zorgplan (op basis van het modelformulier 64)

dit een een downloadpijl Download het zorgplan hier (pfd-file).

het evaluatieverslag zelfredzaamheid / score zorgbehoefte

dit een een downloadpijl Download het evaluatieverslag zelfredzaamheid / score zorgbehoefte hier (pfd-file).

de verklaring van de huisarts dat de patiënt/cliënt aan de criteria voldoet

dit een een downloadpijl Download de verklaring van de huisarts hier (pfd-file).

de overeenkomst met de GDT waarin het rekeningnummer, waarop de vergoeding dient gestort te worden, wordt doorgegeven

dit een een downloadpijl Download de overeenkomst met de GDT hier (pfd-file).

Hebt u een vraag met betrekking tot MDO of het bekomen van thuiszorgdossiers of begeleidingsplannen?