Wat is een multidisciplinair overleg (MDO)?

In complexe thuiszorgsituaties van fysieke, psychische en/of sociale aard kan een multidisciplinair overleg (MDO) in de vorm van een rondetafelgesprek aangewezen zijn. Tijdens dit overleg komen betrokken professionele zorg- en hulpverleners met zo mogelijk mantelzorger(s), vrijwilliger(s) en de patiënt/cliënt samen om o.a. kennis te maken met de thuiszorgsituatie, onderling af te stemmen, de thuiszorg te organiseren of op te volgen. Doel is te komen tot een optimale afstemming van de zorg op de noden en verwachtingen van de patiënt/cliënt. 

Het MDO is maatwerk en gebeurt met respect voor de keuzevrijheid van de patiënt/cliënt en diens omgeving. 

Hebt u een vraag met betrekking tot MDO of het bekomen van thuiszorgdossiers?