Wat is een regionale zorgzone?

cirkelmodel.pngDe regionale zorgzone wordt gevormd door verschillende eerstelijnszones samen en heeft een inwonersaantal tussen de 350.000 en 400.000 inwoners. De regionale zorgzone verzekert een aanbod van expertise dat zich op een hoger niveau dan de eerstelijnszone bevindt, zoals expertise op gebied van palliatie of geestelijke gezondheidszorg. Binnen de regionale zorgzone situeren zich onder meer de LOGO’s, de palliatieve netwerken en samenwerkingsverbanden, de multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging, de regionale expertisecentra dementie en de overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg.  

De regionale zorgzone zal geleidelijk aan vorm krijgen.

Neem een kijkje op de website van de Vlaamse overheid voor meer informatie in verband met de opstart van regionale zorgzones.       
Lees de
beleidsvisie van de Vlaamse overheid voor meer informatie in verband met de reorganisatie van de eerste lijn.