Op dinsdag 27 maart staat het startmoment gepland waarop de lokale besturen en de huisartsen van de gemeenten Geel, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout en Westerlo hun consensusvoorstel zullen voorstellen aan alle verplichte en optionele partners in de regio. De avond gaat van start om 20.30 uur (onthaal vanaf 20.00 uur) in zaal 't Rietje, LDC TerHarte, Verlorenkost 22 te Westerlo. De organisatie van de avond gebeurt door SEL Kempen en LMN Zuiderkempen. 

Het programma ziet er als volgt uit: 

  • Verwelkoming en inleiding;
  • Afgelegde traject en consensusvoorstel Eerstelijnszone Zuiderkempen;
  • Vragenronde;
  • Opmaak aanvraagdossier overheid;
  • Netwerkmoment.

Inschrijven kan via dit inschrijvingsformulier tot uiterlijk maandag 26 maart.