Op vrijdag 30 maart staat het informatie- en startmoment gepland waarop de lokale besturen en de huisartsen van Balen, Dessel, Mol en Retie hun consensusvoorstel zullen voorstellen aan alle verplichte en optionele partners in de regio. De avond gaat van start om 20.30 uur (onthaal vanaf 20.00 uur) in het Ecocentrum De Goren, Postelsesteenweg 71 te Mol.

Het programma ziet er als volgt uit:

  • Verwelkoming en inleiding;
  • Reorganisatie eerstelijnszorg en vorming eerstelijnszones - toegelicht door Mevr. Karine Moykens, secretaris-generaal van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin bij de Vlaamse overheid;
  • Afgelegde traject en consensusvoorstel Eerstelijnszone Balen-Dessel-Mol-Retie - toegelicht door de huisartsen en lokale besturen uit de regio;
  • Vragenronde;
  • Opmaak aanvraagdossier overheid;
  • Netwerkmoment. 

Inschrijven kan via dit inschrijvingsformulier tot uiterlijk donderdag 29 maart.