Wat is het  Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn?

cirkelmodel.pngHet Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn (VIVEL) bundelt alle regionale zorgzones in Vlaanderen. Het VIVEL brengt de nodige kennis en expertise samen die de brede eerste lijn kan ondersteunen. Het VIVEL heeft daarvoor nauwe banden met de Vlaamse en de federale overheid, onderzoeks- en kenniscentra  en universiteiten. Projecten die alvast opgenomen worden in het VIVEL zijn éénlijn.be, het nog op te richten expertisepunt mantelzorg en het samenwerkingsplatform voor de eerste lijn.

Het VIVEL zal geleidelijk aan vorm krijgen.

Neem een kijkje op de website van de Vlaamse overheid voor meer informatie in verband met de opstart van het VIVEL.               
Lees de
beleidsvisie van de Vlaamse overheid beleidsvisie van de Vlaamse overheid voor meer informatie in verband met de reorganisatie van de eerste lijn.