Overlegplatform Dementie 

Het Overlegplatform Dementie gaat door op de volgende momenten:

21/02/2019
04/06/2019
08/10/2019

en dit telkens in de namiddag.

Het overleg vindt steeds op een andere locatie plaats.