Vergoedingen GDT-overleg 

Wanneer een multidisciplinair overleg erkend wordt als een geldig GDT-overleg worden via het RIZIV énkel de deelnemers aan het overleg vergoed. Indien het overleg eveneens een geldig SEL-overleg is, zal de organisator via SEL Kempen vergoed worden. 

Voor een geldig GDT-overleg kan het SEL een factuur opmaken naar de ziekenfondsen om een vergoeding voor de deelnemers aan het overleg aan te vragen.

Het forfait ‘multidisciplinair overleg’ kan éénmaal per kalenderjaar per patiënt/cliënt worden aangerekend voor maximum 4 RIZIV-verstrekkers. Wanneer het overleg bij de patiënt/cliënt thuis plaatsvindt, bedraagt deze vergoeding 50,63 EUR (op 1 januari 2019, jaarlijks geïndexeerd) per zorgverlener. Wanneer het overleg elders plaatsvindt, komt de vergoeding neer op 37,98 EUR (op 1 januari 2019, jaarlijks geïndexeerd) per zorgverlener. Voor patiënten/cliënten in een persisterende vegetatieve status geldt een andere regeling en kan tot 4 maal per kalenderjaar een forfaitaire tegemoetkoming worden aangerekend.

SEL Kempen is door het RIZIV eveneens erkend als Geïntegreerde Dienst voor Thuisverzorging (GDT). Het forfait ‘multidisciplinair overleg’ wordt door de GDT maandelijks gefactureerd aan de verzekeringsinstellingen en wordt rechtstreeks betaald aan de betrokken RIZIV-verstrekkers.

Per ‘erkend’ multidisciplinair overleg kan via het RIZIV-nummer van de GDT 1 van de 4 voorziene forfaits worden aangerekend voor niet RIZIV-verstrekkers aanwezig op het overleg. De GDT zal op jaarbasis de niet RIZIV-verstrekkers aanwezig op een overleg een vergoeding van max. 25 euro per deelname uitkeren (max. 1 per discipline/organisatie/overleg). Deze vergoeding wordt in de loop van het voorjaar volgende op het betreffende werkingsjaar uitbetaald aan de betreffende niet RIZIV-verstrekkers.

Koninklijk Besluit regelgeving GDT

dit een een downloadpijl Download het Koninklijk Besluit hier (pfd-file).