maandag, 22 jan 2018
U bent hier: Home Sociale Kaart
PDF Afdrukken E-mailadres

Eén van de SEL-opdrachten is het opmaken en regelmatig actualiseren van een volledig overzicht van zorgaanbieders, vrijwilligersorganisaties, verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers en dit overzicht ook beschikbaar stellen.

In dit kader heeft het toenmalige SIT Arrondissement Turnhout in 2009 reeds de nodige contacten gelegd met de provincie Antwerpen voor samenwerking ikv de elektronische sociale kaart (SOKA). De SOKA bevat actuele informatie over de welzijns- en gezondheidsvoorzieningen.
 
Op 12 november 2009 werd een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen de provincie en het SIT/SEL. Via de bepalingen uit deze samenwerkingsovereenkomst werken beide partijen samen om de bestaande elektronische sociale kaart voor de regio arrondissement Turnhout bruikbaar te maken als sociale kaart zoals bedoeld in artikel 4, 1° en 2° van het Besluit van de Vlaamse regering betreffende de Samenwerkingsinitiatieven Eerstelijnsgezondheids-zorg.
 
In de SOKA zullen eveneens overzichtsfiches toegevoegd worden per gemeente en per geselecteerde beroepsgroep van individuele zorgverstrekkers eerstelijnszorg. In eerste instantie betreft het de volgende vijf disciplines:
  • Apothekers
  • Huisartsen
  • Tandartsen
  • Zelfstandig verpleegkundigen
  • Kinesisten

www.desocialekaart.be/

Laatst aangepast op maandag 05 december 2016 09:19